Metla Hanke 3199

Kotimaisten havu- ja lehtipuiden taimettuminen ja kasvu erityyppisillä moreenimailla Pohjois-Suomessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-1999   Asiasanat: moreenityypit, puulajivalinta, vesi- ja ravinnetaso

Tavoitteet

Männyn, kuusen, raudus- ja hieskoivujen, haavan, lepän ja pihlajan kasvuedellytykset tutkitaan kontrolloiduin kasvatuskokein viidellä moreenityypillä, jotka edustavat Lapin Kolmion kalkkikivialuetta, Keski-Lapin vihreäkivialuetta, Inarinjärven granuliittialuetta, Keski-Lapin graniittikompleksia sekä Pellon-Ylitornion apatiittipitoista aluetta.

Hankkeen vetäjä: Sutinen, Marja-Liisa
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4478
Sähköpostiosoite: marja-liisa.sutinen@metla.fi

Muut tutkijat: Heiskanen, Juha, SU (1999), Mäkitalo, Kari, RO (1999), Salmela, Saara (1999)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute