Metla Hanke 3195

Metsänkasvatus suopohjilla: Ravinnetaloudelliset näkökohdat

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-1999   Asiasanat: Metsitys, kivennäisravinteet, lannoitus, pohjamaa, ravinnetalous, suopohja, turve, turvesyvyys

Tavoitteet

Turvetta nostettiin v. 1995 n. 53 000 ha:lla ja alueita oli varattuna n. 120 0000 ha. Turvetuotannosta on vapautunut n. 3 000- 4 000 ha ja lähivuosina alkaa vapautua n. 3 000 ha/v. Hankkeen tavoitteena on selvittää suopohjien ravinnetaloudelliset erityispiirteet ja suopohjien soveltuvuus metsänkasvatukseen sekä metsänkasvatuksen edellyttämät toimenpiteet. Hanke on suunniteltu nelivuotiseksi. Lisää tutkittua tietoa tarvitaan seuraavista asiakokonaisuuksista:
1. Pohjamaan ravinteiden riippuvuus maalajista ja vaikutus turvekerroksen ravinnepitoisuuksiin ja määriin
2. Lannoitus- ja maanparannustoimenpiteiden vaikutus taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien ravinnetilaan ja kehitykseen sekä jatkolannoitustarpeeseen erilaisilla pohjamailla turvesyvyyden vaihdellessa
3. Juuriston syvyyskehitys
4. Maan ominaisuudet korkeatuotoksisissa luonnonkoivikoissa
5. Pohjamaan laadun ja turvekerroksen paksuuden vaikutus kasvualustan kosteusoloihin
Tutkimukset tehdään pääasiassa Metlan Parkanon tutkimusasemalla. Valtaosa aineistosta on jo kerätty ja edellyttää vain laskentaa ja julkaisua. Aineistoa kerätään lisää yhteensä 17 kokeelta eri puolilta Suomea. Tärkeimpinä lisättävinä ravinneaineina tutkitaan erilaisten lannoitteiden sekä puun- ja turpeentuhkan vaikutuksia taimikoiden ja nuorten kasvatusmetsien ravinnetilaan ja kehitykseen.

Hankkeen vetäjä: Kaunisto, Seppo

Muut tutkijat: Aro, Lasse, PA (1997-99)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute