Metla Hanke 3194

Metsätalouden kestävä kehitys Pohjanlahden rannikolla

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2001   Asiasanat: ekologinen gradientti, hiili, kasvillisuus, maankohoaminen, metsittäminen, metsän uudistaminen, metsänkasvatus, mineralisaatio, puuntuotos, puuntuotoskyky, rannikkometsä, sukkessio, typpi
Tutkimusohjelma: Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on selvittää rannikkometsien erityispiirteitä ja niiden vaikutuksia alueen metsien käsittelyyn, uudistamiseen ja käyttöön.

Tutkimusaiheet

Tutkimukset koostuvat useista eri tarkasteluista, joista tärkeimmät ovat:

 • maankohoamisalueiden ravinnetalouden vaikutukset metsien terveydentilaan
 • rannikkoalueen kasvupaikkojen puuntuotoskyky
 • rannikkometsien kehitysennusteet ja käsittely
 • alavien tiiviiden maiden ja tuoreiden maankohoamisalueiden uudistaminen
 • metsäsuunnittelun tapaustutkimuksia rannikolla

Lisäksi tavoitteena on nostaa Metlan omien metsien hyödyntämisaste ja parantaa tutkimuksen infrastruktuuria perustamalla tarkoituksenmukaisia kestokokeita ja havaintometsiä Pohjanlahden rannikon palstoilla.


Tulokset

Tilannekatsaus 12/2000

 • Hankkeen tärkeimpiä tutkimusaiheita ja alustavia tuloksia esitettiin tutkimuspäivällä Vaasan yliopistossa 12.11.1998. Myös metsäkeskuksen, metsähallituksen ja ympäristökeskuksen edustajat pitivät esitemiä tilaisuudessa. Esitelmistä laadittiin tiedonanto (MT 723), joka toimii hankkeen väliraporttina. Hankkeen tuloksista on myös muutoin tiedotettu aktiivisesti ja hankkeen omat websivut ovat laajutensa ja sisältönsä puolesta kerännyt runsaasti kävijöitä erityisesti ulkomailta.

 • Alunperin suunnitelluista tutkimuksista osa on rahoituksen puutteessa jäänyt toteuttamatta. Hankkeessa pääpaino on tällä hetkellä metsän kehityksen ja käsittelyn arvioimisessa ja alueellisten metsänhoitosuositusten laatimisessa tarvittavien tietojen tuottamisessa. Siksi hanke liitettiin MOT-tutkimusohjelmaan vuodesta 2000 alkaen.

 • MOT-ohjelmaan hanke tuo tietoa kasvupaikkojen puuntuotoskyvyn sekä kasvun ja kehityksen alueellisesta vaihtelusta. MOT-ohjelmassa kehitettyjä mallinnustekniikoita, kasvumalleja sekä simulointityökaluja hyödynnetään hankkeessa eri metsänkäsittelyvaihtoehtojen arvioinneissa.


 • Hankkeen vetäjä: Karlsson, Kristian
  Metsäntutkimuslaitos, Kannuksen toimipaikka, Silmäjärventie 2, 69100 KANNUS
  Puhelin: 029 532 3413
  Sähköpostiosoite: kristian.karlsson@metla.fi

  Muut tutkijat: Gustavsen, Hans, JO (1997-99), Hytönen, Jyrki, KA (1998), Kubin, Eero, MU (1998), Kukko-oja, Kari, MU (1998-99), Merilä, Päivi, PA (1997-2001)


  Sivun alkuun

  Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
  Palaute