Metla Hanke 3191

Metsikön käsittelyn perusteita koskeva kokoomateos tutkimustuloksista

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2001   Asiasanat: käsittelyketju, metsikkö, puuntuotanto, tutkimuskatsaus
Tutkimusohjelma: Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset

Tavoitteet

Hankkeessa kootaan yhteen olemassa oleva käyttökelpoinen tutkimustieto puuntuotannon alalta. Tavoitteena on laatia kokoomateoksen luonteinen oppi- ja käsikirja. Kirjassa tarkastellaan metsikön käsittelyvaihtoehtoja eri kasvupaikoilla lähinnä puuntuotannon kannalta. Tarkastelu kattaa metsikön koko kiertoajan uudistamisvaihe mukaan lukien. Käsittelyvaihtoehtoja perustellaan olemassa olevilla tutkimustuloksilla ja hankkeessa tehtävillä uusilla laskelmilla. Näin tutkimus- ja kirjoitustyö nivoutuvat hankkeessa kiinteästi toisiinsa. Hankkeessa toimii tutkijoita eri tulosyksiköistä.

Olemassa olevan tiedon kartoitus, teoksen rakenteen suunnittelu sekä tutkimus- ja kirjoitustyön organisointi painottuvat vuoteen 1997. Teoksen asiasisältö tuotetaan pääosin vuosina 1998-99. Artikkelit viimeistellään ja teos toimitetaan julkaisukuntoon vuoden 2000 aikana. Nelivuotinen juoksuaika lisää syntymässä olevan tutkimustiedon hyväksikäyttömahdollisuuksia hankkeessa.

Hankkeen vetäjä: Mattila, Eero
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 5566
Sähköpostiosoite: eero.mattila@metla.fi

Muut tutkijat: Gustavsen, Hans, JO (1997-2000), Hynynen, Jari, VA (1998-99), Nevalainen, Seppo, JO (1997-2001), Norokorpi, Yrjö (2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute