Metla Hanke 3189

Metsänomistajan liiketaloudellinen päätöksenteko

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2001   Asiasanat: investoinnit, kannattavuus, kestävyys, kustannuslaskenta, metsäluonnon hoidon kustannukset, metsäsuunnittelu, päätöksenteko, riski, tunnusluvut, tuottavuus, tuotto, ympäristölaskentatoimi

Tavoitteet

Metsänomistaja joutuu metsätaloutta harjoittaessaan monien päätöstilanteiden eteen. Näissä päätöksissä onnistuminen vaikuttaa hänen ja jopa seuraavien sukupolvien hyvinvointiin. Metsätalouden neuvonta- ja edistämistoiminnassa on liiketaloudellinen neuvonta jäänyt vähemmälle pääpainon ollessa määrällisessä puuntuotannossa. Metsänomistajan tarvitsema taloustietous katetaan kokonaistietopaketin tapaan korjaten nykyisen tietämyksen puutteita erityisesti soveltamalla tietoa metsänomistajien, metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten tarpeisiin. Hanke tuottaa metsätalouden ja metsänomistajien päätöksenteossa tarvitsemaa seuranta- ja suunnittelutietoa sekä menetelmiä suunnittelu- ja päätöksentekotilanteisiin. Yritystaloudellisia johtamisen ja kustannuslaskennan tunnuslukuja kehitetään ja sovelletaan sekä yksityismetsien että yhteismetsien käyttöön. Alueellisia ja aloittaisia tuloksia tuotetaan metsäpoliittista päätöksentekoa varten.

Tutkimuksella ja tulosten viemisellä käytäntöön - myös pilot metsätiloille - tarjotaan kokonaistietopakettia metsätalouden harjoittamisessa tarvittavaa taloudellista päätöksentekoa varten. Useat menetelmät ja monia tuloksia on jo saatu valmiiksi. Puuttuvia tietoja tuottamalla ja täydentämällä sekä viemällä tulokset kentälle tarjotaan tietopakettia, joka sisältää esim. opaskirjoja ja mikro-ohjelmia. Palvelua viedään erityisesti metsänhoitoyhdistyksiin, jotka voivat nykyiseen mm. metsäsuunnitelman päivittämisen sisältävään kokonaisuuteen liittää myös puunmyynti-, metsäverotuksen ja ALV-laskentaan liittyvät tilitoimistopalvelut. Tulokset nostavat metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten palvelutasoa käsittämään taloudellisia asioita - myös metsäluonnon talouskysymyksiä.


Hankkeen vetäjä: Penttinen, Markku

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, HE (1998-2001), Lausti, Antrei (1997-99), Uotila, Esa, HE (1998-2001)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute