Metla Hanke 3188

Metsäteollisuustuotteiden ekologinen markkinointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-1999   Asiasanat: ekologinen markkinointi, sertifiointi, vihreät markkinat, ympäristö

Tavoitteet

Tutkimuksessa selvitetään, mitä muutoksia metsäteollisuustuotteiden markkinoilla ja markkinoinnissa maailmalla keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä erityisesti ympäristöasioissa tapahtuu. Tavoitteena on kehittää metsäteollisuustuotteiden ekologisia markkinoita kuvaava ajantasalla oleva tietokanta. Kerätyn informaation analysoinnin tavoitteena on selvittää, mitä ekologisten markkinoiden kehityspiirteet vaikuttavat Suomen metsäsektorin toimintaedellytyksiin, metsäpolitiikkaan ja metsäteollisuusyritysten markkinointiin.
Yksityiskohtaisemmin survey-tutkimuksella selvitetään, mikä on sertifioinnin tarve ja merkitys metsäteollisuustuotteiden kuluttajille.
Euroopan puurakenteiden markkinoista selvitetään puurakentamisen potentiaalinen kysyntä ja eurooppalaisten kuluttajien rakentamiseen liittyvät odotukset sekä suomalaisten sahatavaran ja rakennuspuusepäntuotteiden tuottajien kilpailumahdollisuudet.

Hankkeen vetäjä: Valtonen, Kari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5508
Sähköpostiosoite: kari.valtonen@metla.fi

Muut tutkijat: Enroth, Raija-Riitta, HE (1997-99)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute