Metla Hanke 3186

Abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutukset metsäpuiden elintoimintoihin, kasvuun ja kasvun allokaatioon puu- ja metsikkötasolla

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1998-2003   Asiasanat: LAI, allokaatio, herbivoria, hiilidioksidi, ilmastonmuutos, isäntä-lehtipatogeeni vuorovaikutus, kasvu, kaukokartoitus, lehtipatogeenit, otsoni, rakenne-säteilymallit, rauduskoivu, typpi, valo

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan erilaisten abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden, kuten valo, ravinteiden saatavuus, hiilidioksidi- ja otsonipitoisuus, hyönteisvauriot, vaikutuksia männyn, kuusen ja rauduskoivun kasvuun, kasvun allokaatioon ja kasvuston rakenteeseen sekä fotosynteesiin ja siihen liittyviin biokemiallisiin reaktioihin.

Hanke koostuu seuraavista viidestä osahankkeesta: Osahanke 1: Rauduskoivun kasvu kohotetussa hiilidioksidi- ja otsonipitoisuudessa: fotosynteesikoneiston mukautuminen, vauriot sekä askorbaatin ja terpeenien aiheuttama puolustus; Osahanke 2: Ravinteiden saatavuuden ja valon vaikutukset metsäpuiden elintoimintoihin, kasvuun ja kasvun allokaatioon; Osahanke 3: Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsäpuiden elintoimintoihin, kasvuun ja kasvun allokaatioon; Osahanke 4: havumetsiköiden neulaspinta-alaindeksin estimointi latvuston rakenne-säteilymallien avulla; Osahanke 5: Ilman kohotetun hiilidioksidi- ja otsonipitoisuuden vaikutus rauduskoivun isäntä-lehtipatogeeni vuorovaikutussuhteeseen.

Tutkimusten pääasiallinen suorituspaikka on Suonenjoen tutkimusasema. Osahankkeet ovat luonteeltaan yhteistyöprojekteja, joissa yhteistyökumppaneina on lukuisia suomalaisia ja ulkomaisia tutkijoita ja tutkijaryhmiä eri tutkimusorganisaatioista. Hankkeeseen on saatu ulkopuolista rahoitusta Suomen Akatemialta, EU:lta (ERBIC15CT980102), Maj ja Tor Nesslingin Säätiöltä ja Metsämiesten Säätiöltä.

Hankkeen vetäjä: Vapaavuori, Elina
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 4888
Sähköpostiosoite: elina.vapaavuori@metla.fi

Muut tutkijat: Iivonen, Sari (2001-03), Kaakinen, Seija, SU (1999-2004), Kontunen-Soppela, Sari (2004), Luomala, Eeva-Maria (1999), Luumi, Katja (1999), Peltonen, Petri (1999-2000), Poteri, Marja, SU (2000-03), Riikonen, Johanna (1999-2000,2002), Smolander, Heikki, SU (1999-2004), Stenberg, Pauline (2000-02), Syrjälä, Leena (2000-03), Valjakka, Maarit (1999)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute