Metla Hanke 3185

Metsäinvestointien julkisen tuen tuloksellisuus

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1997-2002   Asiasanat: julkinen rahoitustuki, kansantaloudellinen kannattavuus, kansantaloudellinen liiketaloudellinen, kunnostusojitus, metsätiet, panos-tuotosmalli, yksityismetsätalous
Tutkimusohjelma: Julkinen tuki ja kilpailu metsäalalla

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on selvittää julkisen rahoitustuen tuloksellisuutta metsänparannustoiminnassa. Selvittämällä mennyttä kehitystä ja vaikutuksia voimaperäisen metsänparannustoiminnan kaudelta (1964-1994) saadaan tuloksia julkisen rahoitustuen onnistumisesta. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää osittain tutkittaessa tuen vaikutusta uuden metsätalouden rahoituslain olosuhteissa muiden osahankkeiden tulevaa kehitystä selvittävissä osahankkeissa. Yksittäisinä työlajeina hankkeessa tarkastellaan kunnostusojitusta ja metsäteiden tekemistä sekä metsänomistajan että koko kansantalouden näkökulmasta. Varsinaisten kannattavuustarkastelujen ohella hankkeessa selvitetään kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten tukimuotojen käytön laajuutta ja kohdentumista sekä arvioidaan tuen vaikutusta metsätalouden investointeihin ja investointikäyttäytymiseen. Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi selvittää metsänparannusrahoituksen ja hakkuumahdollisuuksien käytön välillä vallitseva riippuvuus.


Tulokset

Yksittäisistä työlajeista on tähän mennessä tutkittu pellonmetsityksen, kunnostusojituksen ja tien rakentamisen kannattavuutta yksityisen metsänomistajan näkökulmasta. Lisäksi on selvitetty metsänparannustoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia ja alueellisten metsäohjelmien sekä taloudellisia että työllisyysvaikutuksia. Metsänomistajan uudistamiskäyttäytymistä on myös selvitetty julkisen tuen kannalta.

Hankkeen vetäjä: Aarnio, Jukka

Muut tutkijat: Hänninen, Harri, HE (1997-2002), Karppinen, Heimo, HE (1998-2001), Leppänen, Jussi, HE (2002), Ollonqvist, Pekka, JO (1997-1998,2001-02), Ovaskainen, Ville, HE (1998-2002), Pajuoja, Heikki, VA (1998-99), Piiparinen, Heikki (2002), Ripatti, Pekka (1997-99), Saarinen, Veli-Matti, SU (2000-02), Toropainen, Mikko, JO (1998-2002), Uotila, Esa, HE (1997-2002), Viitala, Esa-Jussi, HE (1997-2002)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute