Metla Hanke 3182

Metsätalouden ympäristökuormitus - tutkimusohjelman koordinointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1996-2001   Asiasanat: hakkuut, huuhtoutuminen, kustannukset, lannoitus, maaperä, metsätalouden suunnittelu, ojitus, pohjavesi, ravinteet, talous, vesistöt

Tavoitteet

Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa lisää ja koota yhteen olemassolevaa tietoa metsätalouden aiheuttamasta kuormitusvaikutukseta ilmakehään, maaperään, pohjaveteen ja vesistöihin sekä selvittää ympäristökuormitukseen vaikuttavia tekijöitä. Ohjelmassa tuotetaan empiirisen tutkimuksen ja mallinnuksen keinoin valtakunnallisia ja paikallisia arvioita metsätalouden ympäristöä kuormittavista ainevirroista ja kuormitukseen liittyvistä kustannuksista. Lisäksi tarkastellaan vaihteoehtoja kuormituksen vähetämiseksi ja haitallisten vaikutusten korvaamiseksi. Tutkimusohjelman pyrkimyksenä on koota yhteen Metlassa oleva alan asiantuntemus ja tehdä yhteistyötä muissa organisaatioissa työskentelevien tutkijoiden ja tutkimustiedon käyttäjien kanssa. Ohjelmaan kootaan mukaan paikan, ajan ja ilmiön suhteen rajallisten tutkimusten ohella hankkeita, jotka pyrkivät tekemään synteesejä ja ennusteita olemassa olevan tiedon perusteella.

Tutkimusohjelman painopiste on seuraavien ongelmakokonaisuuksien selvittämisessä:

a) hakkuista ja metsänuudistamisesta johtuva vesistökuormitus ja sen vähentäminen,

b) kunnostusojituksen aiheuttaman vesistökuormituksen vähentäminen,

c) metsätalouden aiheuttaman vesistökuormituksen suuruus Suomessa nyt ja tulevaisuudessa,

d) maan puuntuotoskyvyn ylläpitäminen,

e) metsätalouden ympäristökuormituksen huomioonottamisen integrointi osaksi metsätalouden suunnittelua ja päätöksen tekoa sekä

f) metsätalouden ympäristökuormituksen vähentämisen kustannukset ja kannattavuus.

Hankkeen vetäjä: Ahti, Erkki

Muut tutkijat: Finér, Leena, JO (1996)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute