Metla Hanke 3181

Metsäpuiden kestävyysjalostus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1996-2001   Asiasanat: abioottinen ja bioottinen kestävyys, eksoottien kestävyys, fenotyyppinen plastisuus, kasvu ja kestävyys, kestävyys ja ilmastollinen sopeutuminen, kilpailu ja kestävyys

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on yhdistää eri alojen asiantuntijoiden tietämys (geneetikot, jalostajat, kasvifysiologit, puuteknologit, eläintieteilijät jne), jotta puiden kestävyyden mekanismit ymmärrettäisiin entistä paremmin. Yhteistyön tavoitteena on kehittää torjuntamenetelmiä ja tuottaa tietoa ilmaston ja käytännön metsätalouden toimenpiteiden vaikutuksesta metsänviljelysten tuhonalttiuteen. Hankkeessa pyritään myös selvittämään tuhonkestävyyden periytyminen ja mahdollisuudet kestävyyden lisäämiseksi jalostuksen keinoin.

Hankkeen vetäjä: Rousi, Matti
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 4230
Sähköpostiosoite: matti.rousi@metla.fi

Muut tutkijat: Henttonen, Heikki, VA (2001), Laitinen, Marja-Leena, PU (1997-2000,2002), Roininen, Heikki, VA (1996), Yamaji, Keiko (2001), Ylioja, Tiina (1999-2000)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute