Metla Hanke 3174

Metsäsektorin suhdanne-ennustejärjestelmä (MESU)

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1996-2001   Asiasanat: aikasarjaekonometria, metsäteollisuustuotteiden markkinat, raakapuumarkkinat, suhdannevaihtelut

Tavoitteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti ja raakapuumarkkinoiden kehitys seuraavat tyypillisesti kansainvälisiä suhdannesyklejä. Metsäsektorin toiminnan sopeutumisessa näihin sykleihin on tärkeää oikea toimenpiteiden ajoittaminen. Tällöin joudutaan ennakoimaan tulevaa. Hankkeen tavoitteet voidaan tiivistää kahteen kokonaisuuteen, jotka ovat sidoksissa toisiinsa.



MESU-malli



Tavoitteena on laatia ekonometrisia ennustemalleja, jotka parantavat Metlan edellytyksiä tehdä metsäsektoria koskevia ennusteita ja skenaario-analyysejä. Tällaisia laskelmia tarvitaan mm. Metsäsektorin suhdannekatsauksessa ennusteiden perustaksi. Varsinaisten ennusteiden lisäksi malli tuottaa tietoa metsäsektorin keskeisten muuttujien vaikutussuhteista ja niiden muutoksista. Sillä voidaan laskea erilaisia vaihtoehtoisia ("mitä jos") skenaarioita metsäsektorille. Tarve ennusteiden ja skenaario-analyysien tekemiseen on tullut yhä voimakkaammin esille metsäsektorin ja talouden muutoksien seurauksena. MESU-mallin käyttö yhdessä esimerkiksi MELA-mallin kanssa antaa Metlalle mahdollisuuden tehdä laaja-alaisia asiantuntija-analyysejä, joissa tarkastellaan samanaikaisesti puuvarojen kehitystä ja raakapuumarkkinoiden sopeutumista.

Mallin rakenne

KAAVIOKUVA MALLISTA

Mallin kysyntäjohteinen filosofia (gif, 220kb) Mallifilosofia


Hankkeen vetäjä: Hänninen, Riitta
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2232
Sähköpostiosoite: riitta.hanninen@metla.fi

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, HE (2000-01), Elovirta, Pertti, HE (2000-01), Haltia, Ville (2000-01), Hetemäki, Lauri, HE (2000), Kallio, Maarit, HE (2001), Laaksonen-Craig, Susanna (2000), Leppänen, Jussi, HE (2001), Mikkola, Eero, HE (2001), Napola, Jaakko, VA (2000), Ollonqvist, Pekka, JO (2000), Pohjola, Tapio (2001), Rekikoski, Jaana (2001), Sevola, Yrjö, HE (2000-01), Toppinen, Anne, JO (2000-01), Uotila, Esa, HE (2000-01), Viitala, Esa-Jussi, HE (2000-01)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute