Metla Hanke 3172

Metsä- ja puualan PK-sektorin menestystekijät ja kehitysnäkymät EU-Suomessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1996-1997   Asiasanat: kehittämisedellytykset, kilpailukyky, metsäklusteri, pk-yritykset

Tavoitteet

Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on tarkastella erään Suomen vahvuustekijän, eli metsään ja puuhun perustuvan pk-yritystoiminnan kehittämisedellytyksiä ja mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kehittämisedellytysten tarkastelu edellyttää eri toimialojen menestystekijöiden selvittämistä, jotta heikkoudet ja uhat kyettäisiin torjumaan ja toimialojen kilpailukyky kilpailijamaihin nähden säilyisi ja paranisi.

Koska metsä- ja puualan pienyrittäjyyttä on tutkittu tähän mennessä erittäin vähän ja hajanaisesti, on hankeessa ensin tehtävä perusselvitys, jossa tarkastellaan metsäsektorin kokonaismerkitystä ja pk-sektorin osuutta siinä. Toisaalta on tarkasteltava myös metsä- ja puualan pk-yritysten merkitystä ainakin jossakin Suomen kilpailijamaassa.

Eri toimialoilla metsä- ja puualalla on erityisongelmansa. Toimialojen menestymiseen vaikuttavat eri tekijät, joten toimialoittainen ongelmien ja menestystekijöiden tunteminen on välttämätötöntä kehittämisedellytysten selvittämiseksi. Useat metsä- ja puualan toimialat otetaan erillistarkastelun kohteeksi.

Hankkeen vetäjä: Selby, Ashley

Muut tutkijat: Elovirta, Pertti, HE (1996-97), Karjalainen, Eeva, HE (1996-97), Mäkinen, Pekka, VA (1996-97), Petäjistö, Leena, HE (1996-97)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute