Metla Hanke 3169

Haihtuvien orgaanisten halogeeniyhdisteiden esiintyminen ja vaikutukset metsäekosysteemissä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1998   Asiasanat: ekologiset tekijät, haitalliset vaikutukset, halogenoidut hiilivedyt, indikaattoriyhdisteet, kloorietikkahapot, kotimaiset puulajit, metsäekosysteemi

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää halogenoitujen hiilivetyjen ja niiden reaktiotuotteiden, lähinnä kloorietikkahappojen TCA ja MCA kulkeutumista metsäekosysteemissä ja vaikutuksia puihin. Vaikutuksia mitataan puiden elinvoimaisuustunnuksilla sekä fysiologis-biokemiallisilla analyyseilla: lähinnä PEPC-, ja GST- entsyymi- ja sitruunahappomäärityksillä sekä elektrolyyttivuototestillä. Lisäksi tutkitaan kloorietikkahappojen neulaspitoisuuksien riippuvuutta mikroilmasto-, maaston topografia- ja metsikkötunnuksista. Selvitetään TCA:n kelpoisuutta indikaattoriyhdisteenä.

Hankkeen vetäjä: Norokorpi, Yrjö

Muut tutkijat: Sutinen, Marja-Liisa, RO (1997), Sutinen, Sirkka, JO (1996)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute