Metla Hanke 3165

Erämaiden käyttö ja hoito

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1999   Asiasanat: erämaa, luonnonsuojelu, luontomatkailu
Tutkimusohjelma: Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeessa haetaan ensiksi vastausta kysymykseen: miten erämaita ja yleensä erämaisia alueita on käytetty ja käytetään? Tutkimuksessa haetaan vastausta sekä paikalliseen että matkailu- ja virkistyskäyttöön. Seuraavaksi kysytään: mikä on erämaisten alueiden käytön tulevaisuus ja mitkä ovat käytön mahdollisuudet? Tämä kysymys sisältää myös alueiden kantokyvyn tutkimisen tarpeen. Samoin on tutkittava erämaita kokemuksellisena ympäristönä sekä sitä, mitkä piirteet alueiden luonnossa luovat edellytyksiä eri käyttömuodoille ja motiiveille. Tarkempi tutkimusongelman rajaaminen toteutetaan jokaisessa hankkeeseen kuuluvassa tutkimuksessa.

Hankkeeseen kuuluu seuraavat tutkimukset:

1. Erämaan käsite, erämaavaikutelman kokemisen metsälliset edellytykset (1990-1996); Hallikainen,

2. Erämaasta matkailukaupungiksi - Saariselän matkailualueen kehittyminen (1994-1996); Saarinen,

3. Pallas-Ounastunturin kansallispuiston reittien ja maaston kuluminen ja luonnontilan palautus (1993-1995); Eeronheimo,

4. Ympäristön kantokyky ja kestävä matkailu (1995-1999); Saarinen, Kakkuri, Sivänen,

5. Luontomatkailu, sen kysyntä ja tarjonta (1995-1999); Lohiniva, Sepponen, Hallikainen, Saarinen,

6. Erämaisten alueiden käyttö ja käyttömuotojen yhteensovittaminen (1995-1999); Helle, Kajala, Eeronheimo, Saarinen, Hallikainen. Tässä esiteltävien tutkimusten lisäksi hankkeessa selvitetään mahdollisuus aloittaa ympäristökasvatustieteellinen tutkimus, jonka aineisto kerätään esim. luonnonsuojelualueiden opastustoimintaa ja suojelualueilla pidettäviä leirikouluja.

Hankkeen vetäjä: Sepponen, Pentti

Muut tutkijat: Alenius, Virpi, RO (1997), Hallikainen, Ville, RO (1995), Kakkuri, Eero, ES (1995), Saarinen, Jarkko, RO (1995-99)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute