Metla Hanke 3164

Metsämaisema ja virkistyskäyttö

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1999   Asiasanat: hoitomallit, inventointi, maisema, maisema-analyysi, maisema-arvostukset, sosiaaliset arvot, ulkoilu, virkistys, virkistyselämys
Tutkimusohjelma: Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa virkistysympäristön laadusta, virkistysympäristön käytöstä sekä siitä kuinka laadukasta maisemaa ja virkistysympäristöä tuotetaan.

Tietoa hyvästä virkistysympäristöstä tuotetaan selvittämällä mitä ovat metsän virkistävät ominaisuudet sekä tutkimalla virkistyselämyksiä, joita ulkoilijat metsässä kokevat. Virkistäviin ominaisuuksiin ja elämyksiin vaikuttavat metsään liittyvät lukuisat sosiaaliset arvot (maisemalliset, kulttuuriset, emotionaaliset), joiden merkitystä, muuttumista ja luokitusta tutkitaan.

Virkistysympäristöjen käyttöä selvitetään valtakunnantason inventointitutkimuksella virkistyskäytön määrästä ja ulkoilun harrastamisesta.

Keinoja laadukkaan virkistysympäristön tuottamiseen tarjotaan selvittämällä metsämaiseman suunnittelumenetelmiä ja hoitomalleja sekä osallistumalla suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

Hankkeen vetäjä: Sievänen, Tuija
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5269
Sähköpostiosoite: tuija.sievanen@metla.fi

Muut tutkijat: Hytönen, Marjatta, HE (1995-96), Jokinen, Mikko, KO (1995), Karjalainen, Eeva, HE (1995-99), Komulainen, Minna (1995-98), Lovén, Lasse, JO (1996), Löfström, Irja, VA (1995), Rekikoski, Jaana (1997)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute