Metla Hanke 3162

Virkistyspalveluiden arvottaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1999   Asiasanat: arvottaminen, markkinattomat hyödyt, virkistyskäyttö, virkistyskäytön kysyntä, ympäristötaloustiede
Tutkimusohjelma: Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tutkimuksen ongelmana on luonnon virkistyskäyttö ja erityisesti virkistyspalveluiden taloudellinen arvottaminen. Aluekohtaisesti keskitytään valtakunnallisesti merkittäviin virkistys- ja suojelualueisiin (valtion retkeilyalueet ja kansallispuistot).

Hankkeen tavoitteena on

(1) luoda kokonaiskuva ulkoiluharrastuksen ja virkistyspalveluiden käytön laajuudesta ja merkityksestä,

(2) tuottaa yksityiskohtaisempaa tietoa valtion retkeilyalueiden ja kansallispuistojen käytöstä, käyttäjistä ja niiden tuottamien virkistyspalveluiden taloudellisesta arvosta sekä

(3) kehittää virkistyskäytön teoriaa ja markkinattomien hyötyjen arvottamismenetelmiä Suomen oloissa.

Tutkimuksessa selvitettävää perustietoa ovat erilaisten virkistysalueiden käynti- ja kävijämäärät harrastuksittain sekä käyttäjien taustatietojen mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään aikaisempaa tutkimustietoa ja uusia aluekohtaisia kävijäaineistoja, toisessa vaiheessa tuotetaan myös uutta väestötason aineistoa. Eri osatutkimuksissa tarkastellaan virkistyspalveluiden arvoa (käyttäjien saama välitön hyöty), luontopalveluiden aluetaloudellista merkitystä, alueiden ei-käyttäjäarvoja, ulkoilukäyttäytymistä ja virkistyskäyttömuotojen välisiä ristiriitoja.

Hankkeen vetäjä: Ovaskainen, Ville
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5465
Sähköpostiosoite: ville.ovaskainen@metla.fi

Muut tutkijat: Horne, Paula, HE (1995-2000), Naskali, Arto, RO (1995-98), Sievänen, Tuija, HE (1995-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute