Metla Hanke 3159

Paikkatietojärjestelmät metsäekosysteemien hoidossa ja osallistuvassa suunnittelussa - esitutkimus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995   Asiasanat: ekosysteemien hoito, monimuotoisuus, paikkatietojärjestelmä, suunnittelu
Tutkimusohjelma: Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeen tulostavoitteena on esitutkimusraportti, jossa kuvataan tarpeet ja mahdollisuudet paikkatietoon pohjautuvien tietojärjestelmien rakentamiseksi ekosysteemien hoitoa ja osallistuvaa päätöksentekoa varten. Raporttiin sisältyy myös Metlan nykyisten ja käynnistyvien hankkeiden kartoitus ja liittymäkohdat hankkeen aihepiiriin.

Hanke on esitutkimus, jossa selvitetään tarpeet ja mahdollisuudet paikkatietoon pohjautuvien tietojärjestelmien kehittämiseksi, joissa ekosysteemin hoidon näkökulmasta voidaan tarkastella metsissä vallitsevaa tilannetta ja sen kehitystä sukkession ja metsien käytön seurauksena.
Erilaisten monimuotoisuutta kartoittavien hankkeiden rinnalla tässä hankkeessa tarkastellaan monimuotoisuutta paikkatiedon kysymyksenä ja yli ajan ulottavana ongelmana. Yksi keskeinen näkökulma on populaatioiden viabiliteetti eli lajin mahdollisuus säilyä tietyllä alueella tietty ajanjakso. Tietojärjestelmissä yhdistetään metsäsuunnittelun tietoa, biodiversiteettitietoa sekä tietoa metsien käyttötavoista ja niiden vaikutuksista monimuotoisuuteen.

Keskeinen kysymys on, millaisille päätöksentekotilanteille on mahdollista luoda tietojärjestelmiä nykyisen tutkimustiedon ja käynnissä olevien tutkimusten lähivuosina tuottaman tiedon pohjalta. Tietojärjestelmien yksi ulottuvuus on eri intressiryhmien tiedon saanti ja mahdollisuudet osallistua suunnitteluun. Tähän liittyvään tiedonvälitykseen voidaan käyttää internet-verkkoa, jonka soveltuvuutta ja vaikutuksia tietojärjestelmiin selvitetään myös.

Esitutkimuksen tärkeä osa on yhteistyö ja koordinoiti suhteessa muihin Metlassa toimiviin aihepiiriin kuuluviin hankkeisiin.

Hankkeen vetäjä: Valsta, Lauri

Muut tutkijat: Haapanen, Reija, PA (1995)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute