Metla Hanke 3158

Monimuotoisuus talousmetsien uudistamisessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1999   Asiasanat: metsänuudistaminen, monimuotoisuus, talousmetsät
Tutkimusohjelma: Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tarjota metsäalan päätöksentekijöille tietoa erilaisten metsänkäsittelyjen biologisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä etenkin näiden herkkyyksistä kyseisille toimenpiteille.

Tavoitteena on tuottaa vastauksia seuraaviin peruskysymyksiin:

1) Miten eliöstö (lajisto ja lajien runsaussuhteet) reagoi erityyppisiin hakkuu- ja maankäsittelytapoihin metsänuudistamisessa.

(2) Mihin suuntaan eliöstö lähtee kehittymään alkuvaikutuksen jälkeen.
(3) Millaisia taimikoita (tiheys, tasaisuus, aukkoisuus ja puulajisuhteet) on odotettavissa eri päätehakkuu- ja muokkaustapojen pohjalta.

Erillisessä osahankkeessa tuotetaan perustiedot alikasvosten yksityiskohtaisesta esiintymisestä ja koostumuksesta erilaisilla kasvupaikoilla eri osissa maata. Tietoja käytetään alikasvosmallien laatimiseksi uudistamisen monimuotoisuustekijänä sekä hankkeen järjestettyjen kokeiden edustavuuden ja yleistettävyyden tason selvittämiseksi.

Hankkeen vetäjä: Siitonen, Juha
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5491
Sähköpostiosoite: juha.siitonen@metla.fi

Muut tutkijat: Fritze, Hannu, VA (1995-99), Haukisalmi, Voitto, VA (1996-97), Heinilehto, Marja-Leena (1998-99), Jalonen, Jyrki (1995-98), Laiho, Olavi (1996), Lähde, Erkki, VA (1995-99), Niemelä, Pekka (1995), Niemimaa, Jukka, VA (1996-97), Norokorpi, Yrjö (1995-96,1998-99), Tonteri, Tiina, HE (1995,1999), Vanha-Majamaa, Ilkka, VA (1995-99)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute