Metla Hanke 3157

Puusta rakentamisen kilpailukyky, mahdollisuudet ja keinot

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1996   Asiasanat: puun käyttö, puurakentaminen, sahateollisuus
Tutkimusohjelma: Puuvarojen käyttömahdollisuuksien tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää puurakentamisen kehittämisen edellytyksiä: puun uusia käyttömahdollisuuksia, puurakentamisen kilpailukykyä verrattuna muihin materiaaleihin ja mitä toimenpiteitä puurakentamisen lisääminen vaatisi kotimaa- ja vientimarkkinoinnin alueilla.Tutkimus perustuu sekä sekundääri- että primääriaineistoon. Pääosa aineistosta hankitaan haastattelemalla alan aiantuntijoita: yritysjohtajia, vientiorganisaatioiden edustajia, suunnittelijoita ja kaupallisia sihteereitä sekä kyselyllä, joka kohdistetaan sahoille, puutalotehtaille ja rakennusliikkeiden edustajille. Tutkimuksessa julkaistaan kolme erillistä raporttia.

Hankkeen vetäjä: Enroth, Raija-Riitta

Muut tutkijat: Nikunen, Timo (1995)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute