Metla Hanke 3155

Metsäsektorin muutosten välittömät ja välilliset vaikutukset kansantalouteen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1998   Asiasanat: kansantalous, metsäsektori, panos-tuotosanalyysi

Tavoitteet

Keskeiset kysymykset tutkimuksessa ovat:

- Millaiset ovat nyt ja lähitulevaisuudessa metsäsektorin toimialojen kansantaloudelliset kytkennät, mikä on sektorin kansantaloudellinen merkitys ja mitä erilaiset muutokset vaikuttavat?

- Mitä tapahtuu kansantaloudessa, jos metsäsektorin lopputuotteiden kysyntä ja muilta toimialoilta tuleva välituotekysyntä kehittyvät niin, että puuvarojen käyttö nousee lähemmäs 'täyttä' määrää? Mikä on nykyisen vajaakäytön aiheuttama kansantalouden menetys?

Tutkimuksessa paitsi haetaan vastauksia näihin kysymyksiin myös pyritään edelleen kehittämään metsäsektorin panos-tuotostutkimuksen menetelmiä.

Hankkeen vetäjä: Toropainen, Mikko
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5527
Sähköpostiosoite: mikko.toropainen@metla.fi


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute