Metla Hanke 3154

Puuston kehityksen ennustaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1999   Asiasanat: kasvumallitus, latvuksen rakenne, luonnonpoistuma, läpimittajakauma, prosessipohjaiset kasvumallit, simulointi

Tavoitteet

Toiminnan tavoite on laatia puuston rakennetta ja kehitystä ennustavia malleja ja simulointijärjestelmiä, joita voidaan soveltaa puuston kehitysennusteiden laskennassa metsätalouden suunnittelua varten. Hankkeen tutkimukselliset tavoitteet voidaan jakaa kolmeen pääosaan. Yksi päätavoite on laatia puuston kehitysmalleja käytännön metsätalouden suunnittelun tarpeisiin. Tässä ns. tuotantomallituksessa keskeisin ja kiireellisin tehtävä on uusien mallien laatiminen käytettäväksi MELA-ohjelmistossa (Metsälaskelma). Toinen painoalue on uusien mallitusmenetelmien ja puuston simulointijärjestelmien kehittämiseen liittyvä tutkimus. Kolmantena tehtävänä on puuston simulointijärjestelmien ja metsänkäsittelyn optimointimallien kehittäminen

Hankkeen vetäjä: Hynynen, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2350
Sähköpostiosoite: jari.hynynen@metla.fi

Muut tutkijat: Alenius, Virpi, RO (1995), Härkönen, Kari, HE (1998), Hökkä, Hannu, RO (1995-99), Kuitunen, Pekka (1996-97), Lappi, Juha, SU (1996), Lehtonen, Mika, VA (1998), Luoma, Pirkko (1995-96), Mäkinen, Harri, VA (1996-99), Nikinmaa, Eero Heikki (1995), Ojansuu, Risto, VA (1995-99), Perttunen, Jari, VA (1995-99), Repola, Jaakko, VA (1997-98), Salminen, Hannu, RO (1995-96,1998-99), Sievänen, Risto, VA (1995-99), Siipilehto, Jouni, VA (1995-99), Tuimala, Aili, VA (1995), Valsta, Lauri (1995-96), Vanninen, Petteri (1996), Yli-Kojola, Hannu (1998)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute