Metla Hanke 3152

Porotalouden ympäristövaikutukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1999   Asiasanat: B. nana, Betula pubescens, jäkälä, laidunnus, metsänraja, poro

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan intensiivisen poronlaidunnuksen pitkäaikaisvaikutuksia maaperän lämpötiloihin, maaperäeliöstöön sekä puiden kasvuolosuhteisiin. Tutkimus kohdistuu kriittisimpiin laiduntyyppeihin, kuiviin mäntykankaisiin ja sub-alpiinisiin tunturikoivikoihin. Tutkimuksessa verrataan myös laidunnusta ja metsäpalon jälkeistä sukkessiota, joka edustaa eri vaiheineen "todellisempaa" luonnontilaa kuin täysin laiduntamaton kliimaks-vaiheen jäkälikkö.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa sellaista tietoa, jonka avulla porotalouden ympäristövaikutuksia pystytään arvioimaan nykyistä luotettavammin.

Hankkeen vetäjä: Helle, Timo

Muut tutkijat: Sutinen, Marja-Liisa, RO (1998)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute