Metla Hanke 3149

Puunkorjuun maasto- ja puustovaurioiden ja niiden kustannusten ennustaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995-1999   Asiasanat: korjuukoneiden liikkuvuus, kustannukset, maaston kulkukelpoisuus, maastovauriot, puunkorjuu , puustovauriot
Tutkimusohjelma: Metsätalouden ympäristökuormitus

Tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hakkuun ja metsäkuljetuksen aiheuttamia maasto- ja puustovaurioita. Tämän pohjalta laaditaan laskentaohjelmia, joilla verrataan puunkorjuumenetelmien ja metsänkäsittelyvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ja niiden vaikutusta puunkorjuun ja metsänkasvatuksen kokonaistaloudelle. Esimerkkilaskelmin verrataan metsänkäsittelyvaihtoehtojen kokonaistaloudellisuutta erilaisissa metsiköissä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi asetetaan seuraavat osatavoitteet:

laaditaan korjuukoneiden liikkuvuuden ennustamismalli

laaditaan korjuujäljen ennustemalli

selvitetään paikkatietoaineistojen käyttömahdollisuudet työn tuottavuuden sekä maaston ja puuston vaurioitumisen ennustamiseen.

Hankkeen vetäjä: Ala-Ilomäki, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2337
Sähköpostiosoite: jari.ala-ilomaki@metla.fi

Muut tutkijat: Hallaksela, Anna-Maija, VA (1995), Pesonen, Erkki, VA (1996), Rummukainen, Arto, VA (1995,1998), Saarilahti, Martti (1995-98), Sirén, Matti, VA (1995-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute