Metla Hanke 3143

Metsänuudistamisen vaikutus kasvupaikkatekijöihin ja ympäristöön

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1994-1996   Asiasanat: metsänuudistaminen, pitkäaikaistutkimus, ympäristövaikutukset
Tutkimusohjelma: Metsätalouden ympäristökuormitus

Tavoitteet

Tuottaa kokonaisvaltaista pitkäaikaiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa metsänuudistamisen ja maanmuokkauksen vaikutuksesta kasvupaikkatekijöihin ja ympäristöön. Toiminnan keskeinen tavoite on Kivesvaaran tutkimuksen 20-vuotisjakson päätösmittaus vuonna 1995, aineistojen julkaisu ja tulosten synteesinomainen tarkastelu. Tulosten perusteella päätetään kokeen jatkamisesta tai lopettamisesta. Kasvupaikkatekijöiden tutkimisen ohella jatketaan vuonna 1974 aloitettua pinta- ja 1978 aloitettua pohjavesitutkimusta. Nämä tulokset yhdistetään kasvupaikkatekijöistä mitattuun tietoon. Karhujärven koekentällä jatketaan vuonna 1986 aloitettua ekologisten tekijöiden mittausta ja taimien inventointia sekä keväällä että syksyllä. Yhdistämällä havainnot vuosittain tehtävään biologisten ja fysikaalisten tuhojen inventointiin sekä EMEP-aseman vuorokausikohtaisiin tuloksiin ilman laadusta, saadaan perusteellinen käsitys taimettumiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi mitataan hakkuuaukon koon vaikutusta lämpösummaan sekä seurataan poron vaikutusta metsänuudistamistulokseen ja pintakasvillisuuteen.

Mittausten ja seurannan ohella keskeinen toimintatavoite on edelleen kehittää ja syventää sekä koti- että kansainvälistä yhteistyötä ja tutkimustulosten viemistä käytäntöön.

Hankkeen vetäjä: Kubin, Eero
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3710
Sähköpostiosoite: eero.kubin@metla.fi

Muut tutkijat: Kemppainen, Lauri (1994-95)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute