Metla Hanke 3142

Puuvarojen käyttöasteen ja metsänparannuksen vähentymisen vaikutukset Pohjanmaalla

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1994-1998   Asiasanat: harvennushakkuu, kunnostusojitus, käyttöaste, puuvarat

Tavoitteet

1. MELA-mallien täydentäminen: Suopuustojen kasvumallit ja kunnostusojitusmalli on liitetty MELAn kasvunlaskentaan. Ko. mallia testataan parhaillaan. Simuloinnin luotettavuus Pohjanmaan alueella parantunut, samoin käytettävät MELAn eri mallit. Ne otettaneen käyttöön vuoden 1997 alussa. Jatkossa lasketaan erilaisia kehitysvaihtoehtoja harvennusten ja kunnostusojitusten määrää vaihdellen. Myös taloudellisia vaikutuksia tutkitaan.
2. Uusi osahanke: Pohjois-Pohjanmaan metsästrategian valmistelun pohjalta laadittiin osahankkeelle "Pieniläpimittaisen kuitupuun käytön kehittämismahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaalla" esitys ja rahoitushakemus (tavoitteena tutkia keinoja harvennushakkuiden lisäämiseksi). Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa 1997-98..
3. Muita tutkimuskohteita: Männyn ja koivun harvennuskoetulosten perusteella verrataan harvennusreaktioita turve- ja kivennäismailla. Puuston kuntoa ja luonnonpoistumaa selvitetään myös INKA- ja SINKA-aineiston avulla. - Kunnostusojituskokeista selvitetään kasvureaktiot (10 v), neulasten ravinnepitoisuudet ja toimenpiteen kannattavuus alustavasti.
4. Raportointi: Tulokset kootaan loppuraporttiin Metlan tiedonantoja-sarjassa.

Hankkeen vetäjä: Piiroinen, Marja-Leena
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 5558
Sähköpostiosoite: marja-leena.piiroinen@metla.fi

Muut tutkijat: Alenius, Virpi, RO (1995), Jylhä, Paula, KA (1995-96), Karlsson, Kristian, KA (1995-96), Lauhanen, Risto, PA (1995-96,1998), Leskinen, Leena (1996), Niemistö, Pentti, PA (1994-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute