Metla Hanke 3136

Puuvarojen vajaakäyttö ja potentiaaliset hakkuumahdollisuudet

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1994-1998   Asiasanat: hakkuumahdollisuudet, metsänomistajan puuntuotantostrategiat

Tavoitteet

Tutkimus voidaan jakaa kolmeen osatutkimukseen:

1 MAHTO (tulokset raportoidaan vuoden 1994 loppuun mennessä)

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää metsänomistajien hakkuumahdollisuuksien ja metsänomistajien tekemien puuntuotantostrategiavalintojen vaikutusta metsänomistajien hakkuumahdollisuuksien käyttöön sekä puuvarojen vajaakäyttöön.

2 Metsänomistajan puuntuotantostrategiat ja verovalinnat

Tavoitteena on myös tarkastella keväällä 1994 tehtävien metsäverovalintojen vaikutusta kuntien ja valtion verokertymiin, välitöntä vaikutusta puunmyyntikäyttäytymiseen ja puuvarojen vajaakäyttöön.

3 Metsätalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittäminen

Metsäomaisuuden käyttöä koskevien päämäärien kartoitus pyritään jatkossa kytkemään käytännön metsätaloussuunnitteluun. Tutkimuksessa kehitetään metsätalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän prototyyppi. Järjestelmällä tuotetaan otostiloille eri puolella Suomea keväällä 1995 metsätaloussuunnitelmat, joiden toteutumista tarkkaillaan seurantajärjestelmällä vuoden 1995 ja 1996 aikana. Tuloksia verrataan metsänomistajiin, joilla on perinteinen metsätaloussuunnitelma tai ei ole suunnitelmaa ollenkaan. Vuoden 1995 ja 1996 ohjelma toteutuu, mikäli esitutkimus jatkuu.

Hankkeen vetäjä: Pesonen, Mauno

Muut tutkijat: Jämsä, Jari, HE (1996), Kajanus, Miika (1995-97), Kettunen, Arto (1994-95), Kurttila, Mikko, JO (1995-97), Malinen, Juha (1995-96), Määttä, Timo (1995-97), Rimmler, Thomas (1995-97), Räsänen, Petri (1994)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute