Metla Hanke 3132

Puuvarojen käyttö ja ympäristönsuojelu Suomessa ja ulkomailla

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1994-1997   Asiasanat: Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Yhdysvallat, puuvarat, ympäristönsuojelu
Tutkimusohjelma: Puuvarojen käyttömahdollisuuksien tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää niin etujärjestöjen tavoitteiden kuin kansalaisten, metsäammattiväen ja ympäristöväen sekä metsänomistajien tarpeiden arvojen ja asenteiden muutoksen vaikutus puuvarojen käyttöön Suomessa sekä viidessä muussa teollisuumaassa (Ruotsi, Norja, Saksa, Ranska ja Yhdysvallat) vuosina 1984-1993. Lisäksi hahmotellaan mahdollisia muutoksia vuoteen 2020. Tutkimus on jaettu neljään toiminnalliseen osatehtävään.

Ensiksi selvitetään metsä- ja ympäritöpolitiikan sekä puuvarojen käytön muutos vuosina 1984-1993.

Toiseksi kartoitetaan etujärjestöjen ja kansalaisten käyttämää retoriikkaa ja argumentointia sekä vaikutuskanvia metsä- ja ympäristöpoliittisten kysymysten ajamisessa. Samoin selvitetään kansalaisten, metsäammattilaisten ja ympäristöväen sekä metsänomistajien tarpeiden, arvojen ja asenteiden muutoksia.

Kolmanneksi arvioidaan ympäristöpolitiikan ja puuvarojen vajaakäytön mahdollisia muutoksia vuoteen 2020 tulevaisuudentutkimuksen menetelmin.
Neljänneksi analysoidaan puuvarojen vajaakäyttöön vaikuttavia tekijöitä kvantitatiivisesti maakohtaisella tilastoaineistolla.

Hankkeen vetäjä: Palo, Matti

Muut tutkijat: Hartikainen, Timo (1994), Toivonen, Ritva (1994-95)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute