Metla Hanke 3131

Suomen metsien käyttömahdollisuudet 1996 - 2025

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1994-1996   Asiasanat: MELA-järjestelmä, metsien käsittely, metsäpolitiikan suunnittelu, metsätalouden suunnittelu, monikäyttö, puuntuuotanto, tuotantomahdollisuudet
Tutkimusohjelma: Puuvarojen käyttömahdollisuuksien tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeessa pyritään esittämään ajantasainen kokonaiskuva Suomen metsien lähivuosikymmenien käyttömahdollisuuksista metsätalouden laajan tulkinnan mukaan: mitkä ovat puuntuotantomahdollisuudet, miten eri käyttömuodot riippuvat toisistaan ja miten ne sovitetaan yhteen, mitä eräiden uusien näkökohtien mukaan ottaminen (mm. hiilidioksidi, arvokkaat luontokohteet ja niiden suojelu, metsien ja käyttöpisteiden sijainti) vaikuttavat koko metsätalouteen. Keskeisenä tavoitteena on selvittää puuntuotannon (kuutiometreinä) ja muun käytön (hehtaareina) välinen riippuvuus eli tuotantomahdollisuuksien raja ja sen tuotantoteknologiasta aiheutuva vaihtelu maan eri osissa. MELA-järjestelmä täydennetään niin, että sillä voidaan laskea tavoiteltavat tulokset.

Hankkeen vetäjä: Siitonen, Markku

Muut tutkijat: Härkönen, Kari, HE (1995-96), Kilpeläinen, Harri, JO (1994-96), Nuutinen, Tuula, JO (1994-96)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute