Metla Hanke 3130

Yksityismetsien käyttö ja metsäpolitiikka

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1994-1996   Asiasanat: ennusteet, metsänomistajien tavoitteet, metsäpolitiikka, metsätalouden edistämistoiminta, metsäverotus, yksityismetsänomistajat
Tutkimusohjelma: Puuvarojen käyttömahdollisuuksien tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tutkimushanke koostuu kolmesta osahankkeesta, joiden tavoitteet ovat seuraavat:

1) laaditaan metsänomistusrakenteen ja metsänomistuksen tavoitteita koskevat kehitysennusteet vuoteen 2020 ja arvioidaan kehityksen vaikutuksia metsin käyttöön sekä tarkastellaan kantorahatulojen alueittaisia kulkuvirtoja;

2) selvitetään metsätalouden edistämisorganisaation toiminnan vaikutuksia metsien käyttöön metsänomistaja- ja aluetasolla sekä kehitetään metsälautakuntien tulosohjauskriteereitä;

3) selvitetään metsäveromuutoksen vaikutukset metsänomistajien puunmyynti- ja metsänhoitokäyttäytymiseen.

Hankkeen vetäjä: Hänninen, Harri
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2111
Sähköpostiosoite: harri.hanninen@metla.fi

Muut tutkijat: Karppinen, Heimo, HE (1994-96), Ovaskainen, Ville, HE (1994-96), Ripatti, Pekka, ES (1994-96), Valtonen, Kari, HE (1996), Viitala, Esa-Jussi, HE (1994-97)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute