Metla Hanke 3125

Puunhankinnan organisointitapojen vertailu

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1993-1997   Asiasanat: kannattavuus, kilpailustrategiat, organisaatiot, pienyritykset, puunhankinta

Tavoitteet

Hankintaorganisaatioiden vertailutietojen keruujärjestelmän kehittäminen. Sen perusteella laaditaan koostavan loppuvaiheen konkreettisen vertailuperusteet.

Selvitetään kuinka omistussuhde, hallintayksikön koko, hankintaorganisaatio ja raakapuun hinnoitteluperusteet vaikuttavat hankinnan kustannuksiin ja puun saatavuuteen.

Selvitetään, mikä on sääntelystä vapautuneen puutavaran autokuljetuksen kannattavuus ja mitkä ovat menestyneimpien yritysten kilpailustrategiat uudenlaisessa kilpailuympäristössä.

Selvitetään, mikä on erilailla integroituneiden hankintayritysten kannattavuus ja mitkä ovat niiden kilpailustrategiat.

Selvitetään, kuinka hankinnan organisointimuoto vaikuttaa metsikön monimuotoisuuden ja puutavaran laadun säilyttämisen toteutusmahdollisuuksiin ja kustannuksiin. Vertaillaan saatujen tietojen perusteella hankintaolojen ja -organisaatioiden kokonaisedullisuutta ottaen huomioon toiminnan kustannukset, puutavaran saanto ja laatu sekä jäävän metsikön monimuotoisuuden säilyttäminen.

Hankkeen vetäjä: Mäkinen, Pekka

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, HE (1994-96), Myllyniemi, Antti (1995), Rummukainen, Arto, VA (1995-96)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute