Metla Hanke 3123

Jalojen lehtipuiden geneettisen monimuotoisuuden säilyttäminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1993-1999   Asiasanat: geneettinen suojelu, pirstoutuminen, populaatiorakenne
Tutkimusohjelma: Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tavoitteena on hankkia tietoa jalojen lehtipuiden geneettisen muuntelun määrästä ja niiden populaatiorakenteesta. Muuntelua mitataan sekä isoentsyymitasolla että adaptiivisissa ominaisuuksisa. Mallilajeina käytetään vaahteraa, tammea ja kynäjalavaa. Ensimmäisenä tieteellisenä kysymyksenä on, onko pienialaisissa, erillisissä esiintymissä sisäsiitos lisääntynyt ja geneettinen ajautuminen alkanut. Tiedon pohjalta suunnitellaan tehokkaat menetelmät kunkin puulajin geenivarannon säilyttämiseksi.

Hankkeen vetäjä: Rusanen, Mari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5477
Sähköpostiosoite: mari.rusanen@metla.fi

Muut tutkijat: Eholuoto, Miia (1999), Koski, Veikko (1995), Luomajoki, Alpo, VA (1997-99), Raisio, Juha (1995-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute