Metla Hanke 3122

Metsien rakenteen ja käsittelyn vaikutukset monimuotoisuuteen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1993-1999   
Tutkimusohjelma: Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää eri metsänkäsittelymenetelmien vaikutusta biodiversiteettiä sääteleviin prosesseihin metsän habitaattien muutosten kautta. Esimerkkiorganismeina käytetään eräitä tuhohyönteisiä ja mikrobeja. Lisäksi tavoitteena on selvittää mikrobidiversiteetin merkitystä metsähyönteisfaunalle. Tutkimus ei siten pyri vain kuvaamaan vallitsevaa luonnon monimuotoisuutta, vaan se tähtää biodiversiteetin eri tasojen vuorovaikutusten analyysiin ja syy-seuraussuhteiden selvittämiseen. Hyönteiset edustavat tunnetusta terrestrisestä lajistollisesta biodiversiteetistä yli 50 %, ts. yli puolet kaikista tunnetuista lajeista, kasvit mukaanlukien, on hyönteisiä. Vaikka mikrobit tunnetaan huonosti, saattaa niiden muodostama lajistollinen monimuotoisuus olla vieläkin suurempi. Hyönteisillä ja mikrobeilla on siten metsän ekologisissa prosesseissa keskeinen merkitys. Näiden prosessien vaurioituminen saattaa johtaa tuholaisongelmiin sekä ekosysteemin toimintakyvyn lamautumiseen.

Hankkeen vetäjä: Annila, Erkki

Muut tutkijat: Hallaksela, Anna-Maija, VA (1993-97), Haukisalmi, Voitto, VA (1995-97), Heliövaara, Kari (1993-94), Henttonen, Heikki, VA (1995-97), Martikainen, Petri (1993,1995), Müller, Michael, VA (1993-97), Niemelä, Pekka (1995), Niemimaa, Jukka, VA (1996), Pajunen, Timo (1995), Salo, Kauko, JO (1997-99), Siitonen, Juha, VA (1995-99), Terho, Minna, VA (1994), Varama, Martti, VA (1994-97)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute