Metla Hanke 3121

Kasvillisuuden monimuotoisuus metsäekosysteemin tilan ja muutoksen ilmaisijana

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1993-1998   Asiasanat: kasvillisuus, maaekosysteemi, monimuotoisuus, sukkessio
Tutkimusohjelma: Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda yleiskuva Suomen metsä- ja suokasvillisuuteen sisältyvästä biodiversiteetistä. Vaihtelua analysoidaan ja sen lähteet määritetään lajiston, kasviyhdyskuntien metsikkörakenteen ja maiseman tasoilla. Kohteena ovat erityisesti talousmetsät. Diversiteetin riippuvuus fyysisestä ympäristöstä ja ekosysteemin tilasta, erityisesti sukkessioiästä, määritetään niin, että tulee mahdolliseksi rakentaaa malleja, joilla potentiaalista monimuotoisuutta voidaan kartoittaa ja ennustaa. Yksi hankkeen päätavoitteista on kyetä ennustamaan metsäkasvillisuuden monimuotoisuuden muutosta erilaisten metsänkäsittelyvaihtoehtojen funktiona.

Hankkeen vetäjä: Reinikainen, Antti

Muut tutkijat: Hartman, Markus, VA (1995-96), Heinonen, Riitta, VA (1993-97), Hotanen, Juha-Pekka, JO (1993-98), Jukola-Sulonen, Eeva-Liisa (1994-95), Korpela, Leila, HE (1993), Mikkola, Kari, RO (1995,1997), Nousiainen, Hannu, VA (1993-98), Salemaa, Maija, VA (1993-97), Silfverberg, Klaus, VA (1995-98), Vanha-Majamaa, Ilkka, VA (1993-98)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute