Metla Hanke 3120

Soluvaurioiden diagnostiikka: kokeelliset altistukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1993-1997   Asiasanat: CO2, TCA, UV-B-säteily, diagnostiikka, havupuun neulanen, kuivuus, mikroskooppinen rakenne, otsoni, yhteisvaikutus
Tutkimusohjelma: Metsien terveydentilan tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeessa altistetaan koetilanteissa puita luonnossa esiintyville tai hieman kohotetuille saastepitoisuuksille pitkiä ajanjaksoja ja se toteutetetaan yhteistyönä useiden koti- ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa. Tässä esitetty hanke keskittyy mikroskooppisen diagnostiikan kehittämiseen ja varmistamiseen luonnossa esiintyvien vaurioiden syy-seuraussuhteiden selvittämiseksi. Hankkeen päätavoitteet ovat

1) tutkia kuivuuden, pakkasen, lisääntyneen UV-B-säteilyn, otsonin ja orgaanisten hiilivetyjen aiheuttamia solutasoisia vaikutuksia yksin ja eri yhdistelminä,

2) määrittää vaurioiden vakavuusaste ja määrät solukkotasolla suhteessa saastepitoisuuteen ja kaasutusaikaan,

3) tutkia liittyykö ja miten, aikaisemmin havaittu "memory effect" solutasoisiin muutoksiin sekä 4) yhdistää rakennetutkimuksista saatavat tulokset biokemiallisilla ja muilla menetelmillä saatuihin tuloksiin ja näin saada lisää tietoa saasteiden vaikutusmekanismeista sekä siitä, miten havaittu rakennemuutos eri vakavuusasteissaan vaikuttaa puiden toimintaan ja kuntoon.

Hankkeen vetäjä: Sutinen, Sirkka
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5526
Sähköpostiosoite: sirkka.sutinen@metla.fi

Muut tutkijat: Ovaska, Jari (1994), Ryyppö, Aija (1994)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute