Metla Hanke 3116

Metsänsuojelun tietämysjärjestelmä

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1995   Asiasanat: asiantuntijajärjestelmä, diagnostiikka, ennustemallit, kuvatietokanta, metsänsuojelu, metsätuhorekisteri, metsätuhot, multimedia, optimointi, puunhankinta

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoite on laatia integroitu laite- ja ohjelmistokokonaisuus, jossa on seuraavat osat ja toiminnot:

(i) asiantuntijajärjestelmä tuhojen tunnistamiseen;

(ii) kuvatietopankki tuhojen tunnistamiseen ja selailuun;

(iii) interaktiivinen video ja ääni tuhojen käyttäytymisen havainnollistamiseen ja animaatioon;

(iv) hypertekstijärjestelmä aineiston esittämiseen;

(v) ennustemalleja tuhojen leviämisen ennustamiseen GIS-pohjalla,

(vi) sähköpostijärjestelmä raportointiin; sekä

(vii) tuhorekisteri METLAn keskuskoneella. Tuote on konkreettinen tuhotietämyspankki.

Koska varsiinkin kuva-aineisto on massiivinen, järjestelmä rakennetaan SparcStation UNIX-laitteelle. Se toimitetaan asiakkaalle CD-levyllä. Asiakkaiski pyritään saamaan metsälautakunnat, suuret mhy:t ja metsäkoulut.

Hankeen tietellinen tavoite on kehittää oliomenetelmiä metsätalouden käyttön. Tavoitteena on myös oppia ymmärtämään ja mallintamaan tuhojen, erityisesti ytimennävertäjän, leviämistä spatiaalisten mallien ja GIS-teknologian avulla.

Hankkeen vetäjä: Saarenmaa, Hannu

Muut tutkijat: Hannila, Ari (1994-95), Perttunen, Jari, VA (1993-95), Pouttu, Antti, VA (1993-94), Väkevä, Jouni (1993-95)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute