Metla Hanke 3114

Erämaiden merkitys ja käyttö

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1987-1994   Asiasanat: ekoturismi, elinkaariteoria, erämaa, kansallispuistot, kasvillisuuskartoitus, luonnonsuojelu, luonnontilan palautus, luontomatkailu, maaston kuluminen, matkailualueen kantokyky, matkailukeskus, paikkatietojärjestelmät, sosiaalinen erämaa
Tutkimusohjelma: Metsien monikäytön tutkimusohjelma

Tavoitteet

Kasvillisuuskartoitusten (Pallas-Ounastunturin ja Pyhätunturin kansallispuistot) tavoitteena on koota perustietoa alueiden kasvillisuudesta, kehittää inventointimenetelmiä ja kartoitusten tiedonhallintaa.

Kulumistutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmä vaellusreittien kuluneisuuden arviointiin ja seurantaan sekä arvioida kulumiseen vaikuttavien tekijöiden merkitystä. Lisäksi tuotetaan karttoja ja muuta tietoa kansallispuiston kasvillisuudesta sekä muusta tallennetusta paikkatiedosta puistohallinnon ja opastuksen tarpeisiin.

Osallistutaan METLA:n luonnonsuojelualueiden hoidon, käytön, opastuksen ja tutkimuksen suunnitteluun.

Hankkeen vetäjä: Sepponen, Pentti

Muut tutkijat: Eeronheimo, Heikki (1993-94), Hallikainen, Ville, RO (1993-95), Kakkuri, Eero, ES (1993), Kauhanen, Heikki, KO (1993-94), Saarinen, Jarkko, RO (1993-95), Siitonen, Juha, VA (1994)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute