Metla Hanke 3112

Metsien rinnakkaistuotteet

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1975-1996   Asiasanat: jäkälä, jäkälän keruu, karpalo, marjat, metsän uudistaminen, sadot, sienet, tyrni, viljely

Tavoitteet

Tärkeimpien talousmarjojen ja ruokasienten satoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä tutkimalla kartoitetaan tuottavan marja- ja sienimaan pinta-alaosuudet ja laaditaan tuotantofunktiot metsä- ja suotyypeille. Sieni- ja kasvilajien biodiversiteettiä, koostumusta ja rakennetta ei tunneta talousmetsissä. Turvetuotannosta vapautuneet alueet soveltuvat metsänkasvatuksen ohella mm. eräiden marjakasvien tuotantoalueiksi. Tällaisia marjakasveja voivat olla iso- ja pensaskarpalo. Jäkäläkankaiden karuista olosuhteista johtuen niiden uudistuminen ja taimettuminen on hidasta ja siksi tutkitaan koristetarkoituksiin kerättävän palleroporonjäkälän tuotannon metsänhoidollisia edellytyksiä. Porojen laidunnus koivumetsissä hidastaa tai ehkäisee koivikon toipumista tunturimittarituhojen jäljiltä, mutta laidunnuksella saattaa olla merkitystä kasvi - kasvinsyöjä- vuorovaikutukseen ja metsänrajaproblematiikkaan.

Hankkeen vetäjä: Salo, Kauko
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3034
Sähköpostiosoite: kauko.salo@metla.fi

Muut tutkijat: Heinilehto, Marja-Leena (1993-94), Helle, Timo, RO (1993-95), Sepponen, Pentti (1993), Tillman-Sutela, Eila, MU (1993)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute