Metla Hanke 3106

Metsikön käsittelyn optimointimalli metsäasiantuntijalle

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1994   Asiasanat: hakkuuohjelma, harvennustapa, käyttöliittymä, metsikön käsittely, metsänhoito, optimointi, simulointi, stokastinen optimointi

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan metsikön käsittelyn päätöksentekoa deterministisenä ja stokastisena optimointitehtävänä. Keskeinen tutkimusongelma on metsikön käsittelyn ohjeet tai päätössäännöt, joissa voidaan ottaa huomioon sekä puuston että kantohintojen kehitys ja niihin liittyvä epävarmuus.

Hankkeessa laaditaan metsänkäsittelyn vaihtoehtojen analysoinnissa käytettävä tietokoneohjelma, jossa yhdistyy graafinen käyttöliittymä, tulosten havainnollinen visualisointi ja olemassa oleva FORTRAN-kielinen ohjelma koskien metsikön kehityksen simulointia ja puustokäsittelyn optimointia.

Hankkeessa ylläpidetään hankkeen tutkijoiden tietokonelaitteistot tehtävien, ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien vaatimalla tasolla. Työn tuloksena syntyvä tietokoneohjelma saatetaan METLAn tutkijoiden ja kotimaisen yliopistollisen metsäopetuksen käytettäväksi.

Hankkeen vetäjä: Valsta, Lauri

Muut tutkijat: Salminen, Olli, HE (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute