Metla Hanke 3100

Hyönteisten aiheuttamien männyn neulastuhojen puuntuotannolliset vaikutukset ja niiden huomioonottaminen metsäverotuksessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1983-1994   Asiasanat: Bupalus piniarius, Diprion pini, Neodiprion sertifer, Pinus sylvestris, Tomicus piniperda, kasvu, kasvutappiot, metsäverotus, männyn neulastuholaiset

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää merkittävimpien männyn neulas- ja versotuholaisten (ruskomäntypistiäinen, pilkkumäntypistiäinen, mäntymittari, ytimennävertäjät) tuhojen vaikutus puiden ja metsikön kasvuun. Tavoitteena on erityisesti selvittää kasvutappioiden riippuvuutta tuhonaiheuttajasta ja tuhoajan pituudesta, kasvutappioiden kestoaikaa, tuhojen vaikutusta metsikön rakenteeseen ja puiden runkomuotoon sekä kasvutappioiden taloudellista merkitystä. Saatujen tulosten perusteella tehdään arviointi torjunnan taloudellisesta kannattavuudesta, tuhojen vaikutuksesta puutavaralajien jakautumiseen, tuhojen taloudellisista kokonaisvaikutuksista sekä taloudellisen menetetyksen huomioonottamisesta metsäverotuksessa.

Hankkeen vetäjä: Annila, Erkki

Muut tutkijat: Kukkola, Mikko, VA (1993-94), Timonen, Mauri, RO (1993-94), Uotila, Esa, HE (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute