Metla Hanke 3096

Metsäekosysteemin typensietokyky

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1997   Asiasanat: happamoituminen, huuhtoutuminen, kuusi, kylmänkestävyys, maamikrobiologia, nitraatin huuhtoutuminen, nitraatti, nitrifikaatio, orgaaniset typpiyhdisteet, turkistarha, typen kierto, typensietokyky, typpilaskeuma, typpimetabolia
Tutkimusohjelma: Metsien terveydentilan tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisen riskitekijän typpikuormitus ajan mittaan aiheuttaa metsäekosysteemin kehitykselle. Typpikuormituksen vaikutuksia selvitetään sekä turkistarhojen lähimetsissä että pitkäaikaisten lannoituskokeiden avulla ja lisäksi kasvihuone- ja kasvatuskaappikokein.

Erityisesti tarkastellaan:

1) runsaan ammoniakki- ja ammoniumlaskeuman vaikutusta puiden kasvuun, maan kemiallisiin ominaisuuksiin ja nitrifikaatioon,

2) miten typen tarjonnan pitkäaikainen lisäys muuttaa metsäekosysteemin biomassan tuotosta ja ravinnesuhteita, ja miten avohakkuu vaikuttaa typen mineralisaatioon ja immobilisaatioon, typen häviöihin ja niitä aiheuttaviin tapahtumiin sekä maan happamuuteen typellä kuormitetussa metsikössä, sekä

3) kuusentaimien typenottoa märkälaskeumasta, laskeuman typen kulkeutumista taimessa ja maassa sekä sen vaikutuksia taimien kasvuun, ravinnesuhteisiin ja kylmänkestävyyteen.

Hankkeen vetäjä: Smolander, Aino
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5494
Sähköpostiosoite: aino.smolander@metla.fi

Muut tutkijat: Jylhä, Paula, KA (1993), Kitunen, Veikko, ES (1995-96), Kukkola, Mikko, VA (1993), Lumme, Ilari, VA (1993-96), Mälkönen, Eino (1993), Paavolainen, Laura (1994-97), Priha, Outi (1993-97)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute