Metla Hanke 3095

Ilman epäpuhtauksien vaikutus metsäekosysteemin toimintaan

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1997   Asiasanat: aluskasvillisuus, biomassa, hienojuuret, ilman epäpuhtaudet, juuret, kuusi, metsäekosysteemi, mikrobit, mykorritsa, mänty, neulaset, neulasvauriot, otsoni, raskasmetallit, ravinnekierto, ravinnetase, ritsosfääri, soluvauriot
Tutkimusohjelma: Metsien terveydentilan tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia metsäekosysteemin toimintaa ja ilman epäpuhtauksien vaikutusta siihen, erityisesti neulas- ja hienojuurivaurioiden yhteyksiä ravinnetilaan ja sen muutoksiin.
Osahankkeen 1 tavoitteena on laatia kohde-ekosysteemeille ravinnetaseet, joiden avulla pyritään arvioimaan ravinnetilaa ja sen muutoksia. Ravinnekierron tunteminen antaa myös taustatietoa metsäekosysteemin eliöstössä havaittujen muutosten syiden selvittämiselle.

Osahankkeen 2 tavoitteena on tutkia neulasten kemiallisen ja biokemiallisen koostumuksen ja solurakenteen ajallista ja paikallista vaihtelua sekä vaihtelun aiheuttajia. Vaihtelun tunteminen on välttämätöntä käytettäessä ko. menetelmiä puustovaurioiden diagnostiikkaan maastotutkimuksissa. Tavoitteena on myös selvittää, voidaanko neulasten rakenteessa ja eräiden entsyymien toiminnassa todeta muutoksia ilman epäpuhtauksien rasittamissa puissa ja alentavatko ilman epäpuhtaudet puiden sietokykyä abioottisiin stressitekijöihin.
Osahankkeen 3 tavoitteena on tutkia hienojuurten ominaisuuksien ja maan ritsosfäärin kemiallisten ja biologisten ominaisuuksien yhteyttä ja määrittää hienojuurten ominaisuuksia, määrää ja kasvudynamiikkaa eri olosuhteissa sekä yhteyttä eri ympäristötekijöihin.

Hankkeen vetäjä: Helmisaari, Heljä-Sisko

Muut tutkijat: Fritze, Hannu, VA (1993-96), Janhunen, Sari (1994-95), Kiikkilä, Oili, VA (1996), Makkonen, Kirsi (1994-97), Nieminen, Tiina, VA (1993-97), Paavolainen, Laura (1996), Palmgren, Kristina (1993-95), Raitio, Hannu, PA (1994), Salemaa, Maija, VA (1993-97), Savonen, Eira-Maija, PA (1997), Smolander, Aino, VA (1993-94), Sutinen, Marja-Liisa, RO (1993-96), Sutinen, Sirkka, JO (1993-94,1996), Uhlig, Christian (1996), Vanha-Majamaa, Ilkka, VA (1995-96)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute