Metla Hanke 3094

Karjalan metsien terveydentila

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1991-1997   Asiasanat: ainetaseet, bioindikaattorit, happamoituminen, hyönteistuhot, ionitaseet, kationilaskeuma, neulasoireet, neulasvauriot, puiden kasvu, rikkilaskeuma, sienitaudit, typpilaskeuma
Tutkimusohjelma: Metsien terveydentilan tutkimusohjelma

Tavoitteet

Kaakkois-Suomen metsiin kohdistuvan ilman epäpuhtauksien laskeuman potentiaalisia päästöalueita ovat Leningradin alue, Pietari ja Viro. Lisäksi Karjalan tasavallassa, Kostamuksen päästöjen vaikutus ulottuu Kainuuseen. Alueellisten perusteiden lisäksi ilman epäpuhtauksien metsävaikutuksista Suomen oloissa tarvitaan lisää tietoja. Hankkeessa tutkitaan Kaakkois-Suomen ja Karjalan kannaksen sekä Kostamuksen-Kainuun alueen metsien terveydentilaa, mitataan metsiin tulevan ilman epäpuhtauksien laskeuman määrää ja laatua sekä selvitetään ilmansaasteiden vaikutuksia kasvillisuuteen ja maaperään.
Tavoitteena on saada sekä perusteita päästöjen vähentämisvaatimuksille ja rajoitustoimenpiteiden kohdentamiselle että lisätietoa ilman epäpuhtauksien metsävaikutuksista. Metsien terveydentilan arvioinnissa käytetään useita eri indikaattoreita; laskeumamittausten lisäksi hankkeessa tutkitaan monipuolisesti männyn neulasten ominaisuuksia, männyn hienojuuria, puiden stressihistoriaa, sienitautien ja tuhohyönteisten esiintymistä ja puuston kasvua sekä maaperän kemiallisia ominaisuuksia. Tutkimustyö toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ympäristöpiirin, Joensuun yliopiston, Ilmatieteenlaitoksen, Lesprojekt-yhtymän (Pietari), Venäjän tiedeakatemian, Komarovin kasvitieteellisen instituutin (Pietari), Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen Metsäinstituutin (Petroskoi) ja USDA Forest Servicen (Eastlansing , Michigan, USA) kanssa.

Hankkeen vetäjä: Lumme, Ilari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5448
Sähköpostiosoite: ilari.lumme@metla.fi

Muut tutkijat: Lippo, Harri (1993-96), Mälkönen, Eino (1997), Nevalainen, Seppo, JO (1993-97), Niemelä, Pekka (1993-94), Nöjd, Pekka, VA (1993-94,1996), Poikolainen, Jarmo, MU (1993-97), Sutinen, Sirkka, JO (1995-97)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute