Metla Hanke 3093

Länsi-Suomen metsien terveydentila

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1997   Asiasanat: happamoituminen, ilman laatu, kasvu, laskeuma, maa-analyysi, metsikkösadanta, neulasanalyysi, neulaskato, ravinteet, solurakenne
Tutkimusohjelma: Metsien terveydentilan tutkimusohjelma

Tavoitteet

1. tuottaa Länsi-Suomen osalta päästö-, pitoisuus- ja laskeumatietoa, jonka perusteella voidaan tarkastella epäpuhtauksien vaikutuksia ja merkitystä metsien terveydentilan kannalta,

2. kartoittaa valtakunnallisia tutkimuksia tarkemmin Satakunan happamoitumiselle herkkien mäntykankaiden sekä Merenkurkun rannikon ja saariston kuusimetsien terveydentila ja luoda pohja näiden alueiden metsien terveydentilan pitkänajan seurannalle,

3. tutkia vallitsevien ympäristöolojen vaikutuksia metsien terveydentilaan,

4. tarkentaa nk. kriittisen kuorman käsitettä happamoitumiselle herkkien alueiden osalta,

5. kehittää metsien terveydentilaa kuvaavia indikaattoreita ja puustovaurioiden diagnostiikkaa sekä

6. tehostaa tutkijoiden keskinäistä sekä tutkijoiden ja ympäristöviranomaisten välistä yhteistyötä, samoin kuin tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä.

Hankkeen vetäjä: Raitio, Hannu
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2010
Sähköpostiosoite: hannu.raitio@metla.fi

Muut tutkijat: Karlsson, Kristian, KA (1993-96), Lindgren, Martti, VA (1994-95), Merilä, Päivi, PA (1994-97), Poikolainen, Jarmo, MU (1993-95,1997), Salemaa, Maija, VA (1994-95), Sutinen, Sirkka, JO (1993-97), Tuomisto, Timo (1995), Yli-Kojola, Hannu (1995)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute