Metla Hanke 3091

Raskasmetallikartoitukset bioindikaattorien avulla

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1999   Asiasanat: bioindikaattori, bioindikaattorit, laskeuma, raskasmetallit

Tavoitteet


Hanke tuottaa alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä tietoa raskasmetalli- ja rikkilaskeumasta ja päästölähteistä bioindikaattorien avulla. Lisäksi selvitetään laskeuman muuttumista pitkällä aikavälillä sekä tutkitaan, korreloiko koealoilta mitatut muut tunnukset laskeuman kanssa. Näin saatu tieto on laajasti käyttökelpoinen ympäristö- ja metsäntutkimuksen perus- ja tausta-aineistona ja se luo perustaa myös paikallisen ympäristötutkimuksen suuntaamiselle.

Tutkimusta toteutetaan VMI:n pysyviltä koealoilta viiden vuoden välein kerättävillä näytteillä. Näytteiden keruu tehdään samanaikaisesti tutkimukseen osallistuvissa maissa. Kun hanke on osa eurooppalaista tutkimusta, saadaan samalla käsitys Suomen tilanteesta muihin maihin verrattuna. Kansainvälisen toiminnan ohella kehitetään kotimaista yhteistoimintaa.
Tulokset

Raskasmetallikartoituksen tulokset on esitelty Internetissä:
Metinfo Metsien terveys, osoite http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/raskasmetalli/

Hankkeen vetäjä: Kubin, Eero
Metsäntutkimuslaitos, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3710
Sähköpostiosoite: eero.kubin@metla.fi

Muut tutkijat: Jauhiainen, Tauno (1995-96), Lippo, Harri (1995-98), Mikkola, Kari, RO (1996), Poikolainen, Jarmo, MU (1995-99)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute