Metla Hanke 3090

Metsämaiden viljavuus ja happamoituminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1994   Asiasanat: happamoituminen, maaperäkartoitus, metsämaa, viljavuus, vmi
Tutkimusohjelma: Metsien terveydentilan tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on

- kartoittaa metsämaiden morfologisia, fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, varsinkin happamuutta,

- mahdollistaa maaperätunnusten käyttö tarkasteltaessa puuston kuntoa ja kasvua sekä pintakasvillisuuden ominaisuuksia VMI:n pysyvillä koealoilla
ja samalla

- arvioida pysyvän havaintoverkoston avulla puuston sukkession, metsänhoitotoimenpiteiden ja ilmansaasteiden mahdollisesti aiheuttamia maaperämuutoksia.

Hankkeen vetäjä: Tamminen, Pekka
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2451
Sähköpostiosoite: pekka.tamminen@metla.fi

Muut tutkijat: Starr, Michael, VA (1994)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute