Metla Hanke 3089

Metsäkasvillisuus ja metsikkökarike ympäristöindikaattorina

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1994   Asiasanat: aluskasvillisuus, bioindikaatio, epifyyttijäkälät, epifyyttiset jäkälät, gradienttitutkimus, ilman epäpuhtaudet, karikesato, metsikkökarike, pitkän ajan muutokset, sietorajat, ympäristömuutos, ympäristövaste
Tutkimusohjelma: Metsien terveydentilan tutkimusohjelma

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tutkia, miten metsäkasvillisuus ja metsikkökarike heijastavat ekosysteemin tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Tähän pyritään kehittämällä ympäristöindikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida ympäristömuutosten, etenkin ilmansaasteiden, vaikutuksia metsäluontoon.

Hankkeen vetäjä: Jukola-Sulonen, Eeva-Liisa

Muut tutkijat: Lindgren, Martti, VA (1993-94), Merilä, Päivi, PA (1993-94), Nieminen, Tiina, VA (1993), Poikolainen, Jarmo, MU (1993), Salemaa, Maija, VA (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute