Metla Hanke 3088

Metsien elinvoimaisuus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1992-1994   Asiasanat: harsuuntuminen, kasvuindeksit, metsän taudit, neulasanalyysi, runkoanalyysi, seuranta
Tutkimusohjelma: Metsien terveydentilan tutkimusohjelma

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa metsien elinvoimaisuuden alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta valtakunnallisella tasolla sekä selvittää ja kuvata tuhojen esiintymistä ja niihin vaikuttavia tekijöitä suuralueittain.

Seurata neulasten kemiallisen kostumuksen avulla metsien ravinnetilan kehitystä.

Tutkia ilman epäpuhtauksien sekä kasvupaikan ja metsikön ominaisuuksien yhteyttä puuston elinvoiman muutoksiin, vaurio-oireisiin, metsätautien varsinkin männynversosurman esiintymiseen sekä puiden ravinnetilaan.
Hankkeessa pyritään kehittämään ja etsimään uusia metsien elinvoimaisuuden seurantamenetelmiä ja niissä käytettäviä elinvoimaisuuden indikaattorimuuttujia.

Eräänä keskeisenä toimintatavoitteena on kehittää ja ylläpitää Pohjoismaista sekä kansainvälistä (YK-ECE, EU) yhteistyötä metsien elinvoimatutkimuksen ja seurannan alalla.

Hankkeen vetäjä: Lindgren, Martti
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2537
Sähköpostiosoite: martti.lindgren@metla.fi

Muut tutkijat: Kauppi, Pekka (1993), Merilä, Päivi, PA (1993-94), Nevalainen, Seppo, JO (1993-95), Raitio, Hannu, PA (1993-94), Salemaa, Maija, VA (1993-94)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute