Metla Hanke 3087

Metsätalouden vesistövaikutukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1990-1996   Asiasanat: Kuormitus, metsätalous, vesistöt, vesistövaikutukset
Tutkimusohjelma: Metsätalouden ympäristökuormitus

Tavoitteet

Hankkeen tieteellisenä tulostavoitteena on selvittää metsätalouden toimenpiteiden vesistöihin kohdistuvia kuormitusvaikutuksia. Tutkittavia metsätalouden toimenpiteitä ovat kunnostusojitus, avohakkuu, maanmuokkaus sekä turvemaiden lannoitus.

Yleisenä toimintatavoitteena on mahdollisimman suuri toiminnan tehokkuus.

Hankkeen vetäjä: Ahti, Erkki

Muut tutkijat: Finér, Leena, JO (1993-96), Heinonen, Riitta, VA (1996), Jauhiainen, Tauno (1995), Kubin, Eero, MU (1993-96), Kurka, Anne-Marie (1994), Lippo, Harri (1997), Nieminen, Mika, VA (1993-96), Niemistö, Pentti, PA (1997), Piirainen, Sirpa, JO (1993-95), Starr, Michael, VA (1995-96), Store, Ron, KA (1994-96), Tervahauta, Arja, ES (1995), Vuollekoski, Martti, VA (1993-96)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute