Metla Hanke 3086

Juuri- ja tyvilahotutkimukset

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1970-1996   Asiasanat: juurikääpä, koivu, kuusen tyvilaho, laho, mesisieni, männyn tyvitervastauti, vauriot, verinahakka

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään menetelmiä lahovikojen aiheuttamien tuhojen pienentämiseksi talousmetsissä. Tätä varten tehdään myös perustutkimusta koskien erikoisesti lahottajasienten esiintymistä, infektiobiologiaa sekä geneettistä vaihtelua. Juurikääpä, joka aiheuttaa valtaosan kuusen ja männyn laho-ongelmista Etelä-Suomessa, on tärkein tutkimuskohde.

Suuri osa hankkeen voimavaroista kohdistetaan juurikäävän torjuntamenetelmien kehittämiseen kesäaikaisten hakkuiden yhteydessä sekä metsänhoidollisten torjuntamenetelmien edelleen kehittämiseen.
Ajankohtaisena tutkimusaiheena ovat myös taimitarhoilla esiintyneet havupuiden juurien laho-ongelmat, joiden aiheuttajat tunnetaan huonosti.

Hankkeen vetäjä: Korhonen, Kari

Muut tutkijat: Hallaksela, Anna-Maija, VA (1993), Lipponen, Katriina, VA (1993-96), Piri, Tuula, VA (1994-97)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute