Metla Hanke 3084

Suonpohjien jälkikäyttö puuntuotantoon

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1979-1996   Asiasanat: lannoitus, metsitys, monikayttö, ravinteisuus, riistanhoito, soistuminen, turve, turvekerros, veden laatu

Tavoitteet

Vuoteen 2 000 mennessä vapautuu suonpohja-alueita n. 15 000 ha ja sen jälkeen n. 2 000 ha/v. Suonpohjaturpeiden ravinnetalous on epätasapainoinen. Niissä on runsaasti typpeä, mutta erittäin vähän kivennäisravinteita. Taimien kivennäisravinteiden tarve voidaan tyydyttää joko lannoittamalla tai muokkaamalla niin, että kivennäismaata (pohjamaata) tulee taimien juurien ulottuville. Jo 10 cm:n turvekerros saattaa estää pienten taimien ja 30-40 cm:n kerros kasvatuspuustojen ravinteiden saannin pohjamaasta. Kivennäismaan ravinnesisältö ja ravinteiden riittävyys riippuu hienojen lajitteiden määrästä. Hankkeessa selvitetään turvekerroksen paksuuden ja pohjamaan laadun vaikutusta kasvupaikan metsänkasvatuskelpoisuuteen sekä mahdollisuuksia vaikuttaa tähän ojittamalla, muokkaamalla, lannoittamalla ja puulajivalinnalla. Puulajeina ovat lähinnä molemmat koivulajit ja mänty. Vertailtavina ovat sekä luontainen,että kylvämällä ja istuttamalla tapahtuva metsittäminen. Tarkastelun kohteina ovat sekä puiden maanpäällisten että maanalaisten osien kehitys sekä puiden ja maan ravinnetila. Tavoitteena on selvittää metsittämisen ja metsänkasvatuksen ravinnetaloudelliset perusteet sekä metsitystekniikka ja metsänkasvatuksen eri vaihtoehdot (ainespuu/energiapuu) käytäntöä varten erilaisilla turvetuotannosta vapautuvilla suonpohja-alueilla.

Hankkeen vetäjä: Kaunisto, Seppo

Muut tutkijat: Aro, Lasse, PA (1993-96), Salo, Kauko, JO (1993)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute